Breathe well. Feel better.

Varför ska man andningsträna?

En bra och effektiv andning är en av grundpelarna för en god hälsa. Våra andningsorgan utsätts under livets gång för en massa olika utmaningar. Vi åldras, rör på oss mindre, röker, utsätts för dåligt inomhus- eller utomhusklimat och till och med för oergonomiska arbetsställningar som kan göra andningen ineffektiv och otillräcklig för våra behov. Motion i alla former gör gott för andningsorganen och bidrar till en god andningshälsa, men ibland råkar vi ut för situationer som kräver effektivare metoder för att hålla våra andningsorgan i skick. Andningsträningsapparaten är planerad för att effektivt träna upp andningsmuskulaturen och luftvägarna. Olika undersökningar har påvisat att träning av andningsmuskulaturen ökar luftflödet och blodcirkulationen, stärker in- och utandningen, sänker stressnivån, bidrar till inlärning av djupandningsteknik och förbättrar det allmänna välmåendet. Särskilt personer med svag andning, rörelsehindrade personer eller personer som lider av slem i luftvägarna har nytta av andningsövningar.

Hur tar man in andningsträningen som en del av vardagen?

Särskilt för personer som lider av andningssvårigheter skulle det vara nyttigt att träna andningen regelbundet. Eftersom andningen fungerar med hjälp av muskler av samma typ som den övriga skelettmuskulaturen får man goda resultat endast med regelbunden träning. Träningen gör musklerna starkare och uthålligare. Också den luft som blir kvar nere i luftvägarna borde regelbundet fås ut, eftersom den leder till att både luftföroreningar och irriterande ämnen som frigörs från celler samlas i luftvägarna, t.ex. olika slags cellpartiklar och histamin i luftvägarna. Det förvärrar eventuella förträngningar i luftvägarna och spelar därför en betydande roll för andningsorganens totala hälsotillstånd.

Personer som sysslar med idrott och motion har nytta av träningsprogram som bygger på regelbunden andningsträning för att öka maximal andningskraft eller uthållighet. Den maximala andningskraften tränas med hjälp av högt andningsmotstånd, motsvarande 60–80 % av den maximala kraften. Uthållighetsträning kräver däremot täta upprepningar med lägre andningsmotstånd, motsvarande 20–40 % av den maximala andningskraften.

I tabellen nedan hittar du referensvärden för din egen andningsträning.

Underhållsträning innebär framför allt att hålla luftvägarna i skick. Motionsträning och tävlingsidrott speciellt i kall och torr väderlek anstränger luftvägarna, och då bidrar varm ångandning mot lågt andningsmotstånd till att fukta och värma luftvägarna. Några andetag av varm ånga före en prestation gör luftvägarna beredda att ta emot ansträngningen, och efter prestationen gör ångandningen att luftvägarna och andningen snabbare återhämtar sig.

I normal användning ska du alltid börja träningen med det lägsta motståndet (läge 0). När apparaten är klar för användning (se bruksanvisningen), starta träningen genom att fylla lungorna med luft och andas ut luften genom WellO2 under 10–15 sekunder. Andas jämnt och lugnt. Andas därefter fritt några gånger, och upprepa sedan detta med en likadan utandning. Upprepa cykeln några (3–10) gånger. Gör sedan en likadan övning, men fyll nu först lungorna genom att andas in genom WellO2 under 10–15 sekunder, tills lungorna är helt fyllda. Vila mellan upprepningarna som du gjorde i den första övningen. När du har kommit längre i din träning kan du göra övningar där du turvis både andas in och ut genom apparaten. Andas in 10–15 sekunder, och andas genast därefter ut i 10–15 sekunder. Upprepa in- och utandningarna enligt mående. Vid normal användning rekommenderar vi 10–20 upprepningar, och du behöver inte göra dem alla vid samma tillfälle, utan du kan dela upp dem på flera avsnitt. Kom ihåg att träningen får kännas tung, men den får inte orsaka smärta eller svindel. Om du känner smärta under träningen ska du genast sluta använda apparaten och ta kontakt med tillverkaren. Om du får svindel under träningen, håll längre pauser mellan upprepningarna.

Eftersom alla terapeutiska hjälpmedel kräver att man använder dem för att få någon effekt rekommenderar vi att du alltid håller apparaten lätt till hands. Förvara din WellO2 t.ex. på köksbordet eller något liknande ställe där det är lätta att börja använda den. Det kommer att främja din träning. Kom även ihåg att hålla apparaten ren. Det förlänger apparatens livslängd och ökar säkerheten.

wello2-hoito


Litteratur

Tsai CF., Tsai JJ., 2001, Effectiveness of a positive expiratory pressure device in conjunction with beta2-agonist nebulization therapy for bronchial asthma., Journal of Microbiology, Immunology and Infection, Jun;34(2):92-6.

Alcoforado L. et al., 2013, Evaluation of lung function and deposition of aerosolized bronchodilators carried by heloix associated with positive expiratory pressure in stable asthmatics: A randomized clinical trial, Respiratory Medicine, 107: 1178-1185.

Christensen EF. et al., 1993, Inhaled beta 2-agonist and positive expiratory pressure in bronchial asthma. Influence on airway resistance and functional residual capacity., Chest, 104(4):1108-13.

França EE. et al., 2006, Nebulization associated with bi-level noninvasive ventilation: analysis of pulmonary radioaerosol deposition, Respiratory Medicine, 100(4): 721-8.

Frischknecht-Christensen E. et al., 1991, Treatment of bronchial asthma with terbutaline inhaled by conespacer combined with expiratory pressure mask., Chest, 100(2):317-321.

Singh M., 2013, Heated, humidified air for the common cold (Review)., Cochrane Database of Systematic Reviews , Issue 6. Art. No.: CD001728. DOI: 10.1002/14651858.CD001728.pub5.

Simasek M., Blandino D. A., 2007, Treatment of the common cold., American Family Physician, 75 (4), 515-520.

Conti C., De Marco P., Mastromarino P., Tomao P., Santoro A.M., 1999, Antiviral Effect of Hyperthermic Treatment in Rhinovirus Infection., Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 43(4): 822–829.

Tyrrell D., Barrow I., Arthur J., 1989, Local hyperthermia benefits natural and experimental common colds., British Medical Journal, 298:1280-3.

Ophir D., Elad Y., 1987, Effects of steam inhalation on nasal patency and nasal symptoms in patients with the common cold., American Journal of Otolaryngology, 3:149-53.

Yerushalmi A., Karman S., Lwoff A., 1982, Treatment of perennial allergic rhinitis by local hyperthermia., Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 79:4766-9.

HajGanbari B. et al., 2013, Effect of respiratory muscle training on performance in athletes: A systematic review with meta-analysis., Journal of Strength & Conditioning Research, 27(6): 1643–1663.

Jácome C., Marques A., 2014, Pulmonary rehabilitation for mild COPD: A systematic review., Respiratory Care, 59 (4): 588-594.

Aslan G.K., Nilgun Gurses H., Issever H., Kiyan E., 2014, Effects of respiratory muscle training on pulmonary functions in patients with slowly progressive neuromuscular disease: A randomized controlled trial., Clinical Rehabilitation, 28 (6):573-581.

Rodríguez I., Zenteno D., Manterola C., 2014, Effects of home-based respiratory muscle training in children and adolescents with chronic lung disease., Jornal Brasileiro de Pneumologia, 40 (6):626-633.

Driller M., Paton C., 2012, The effects of respiratory muscle training in highly-trained rowers., Journal of Exercise Physiology Online, 15 (6):93-102.

Roh H., Lee D., Lee S., Park J., 2012, Respiratory muscle training of pulmonary function for smokers and non-smokers., Journal of Physical Therapy Science, 24 (8), pp. 691-693.

Dall’Ago P. et al., 2006, Inspiratory muscle training in patients with heart failure and inspiratory muscle weakness., Journal of the American College of Cardiology, 47(4): 757-763.

Illi S.K. et al., 2012, Effect of respiratory muscle training on exercise performance in healthy individuals., Sports Medicine, 42 (8).

McConnell, A., 2013, Respiratory muscle training: Theory and practice., Book, ISBN 978-0-7020-5020-6.