Breathe well. Feel better.

En helt ny typ av wellnessutrustning

WellO2 kombinerar på ett unikt sätt in- och utandningsträning med ställbart mekaniskt motstånd. Dessutom fungerar den som en effektiv ångandningsapparat. Den vidgar och fuktar luftvägarna och stärker samtidigt under träningen din andningsmuskulatur. Apparaten ger med sina ställbara egenskaper mångsidiga möjligheter för träning av både in- och utandning.

Träningsbelastningen ställer du mekaniskt in med ställreglaget för andningsmotståndet. Du kan alltså öka på motståndet i takt med att du utvecklas. Med rätt inställt andningsmotstånd kan du träna både träna upp din maximala andningskraft och uthålligheten i din andningsmuskulatur med WellO2. Lägre andningsmotstånd passar i sin tur för att upprätthålla en god andningshälsa.

Den finfördelade ångan som WellO2 producerar når ända ner i dina djupaste luftvägar och skyddar dem för föroreningar i inandningsluften och för de belastningar som föroreningarna kan ge upphov till. Den varma ångan känns i sin tur angenäm efter andningsträningen.

WellO2, en ny teknologi

WellO2 är en tredje generationens apparat för andningsterapi. Den är effektiv och lätt att både använda och underhålla.

Konstruktionen med dubbla höljen (1) och säkerhetsventiler för andningsregulatorn (2) skyddar dig för hett vatten. Apparatens viktiga delar är tillverkade i hållbar och bisfenolfri Tritan-plast (3).

Även hygienen är en viktig del av designen. Munstycket och andningsregulatorn (4) kan tas loss för tvätt och rengöring, som sker enkelt under rinnande vatten. Själva apparaten är utrustad med ett rengöringsprogram (5) och en tvättkorg (6) som tillåter djuprengöring av de löstagbara delarna och apparatens inre med het ånga.

Apparatens motståndsinställningar och motsvarande andningsmotstånd:

Apparatens temperaturinställningar och motsvarande temperatur:

section-numbered

Användning

Begränsningar

WellO2 klassas inte som en apparat/utrustning för hälsovård. Den är endast avsedd för andningsträning.

Använd inte WellO2-apparaten om du har konstaterats ha, eller misstänks ha pneumothorax, trumhinneskada, färska sår i ansiktet, på bröstkorgen eller på magen.

Om du har något av följande ska du diskutera med en läkare innan du börjar använda apparaten:

o astma på väg att förvärras
o akut luftvägsinfektion med feber
o outredd eller långvarig andningssjukdom
o graviditet i slutskedet
o tendens att drabbas av näsblod
o svår hjärtsjukdom
o färsk infarkt eller blodpropp i lungan
o artäraneurysm
o mycket högt blodtryck
o epilepsi

kolmio