Breathe well. Feel better.

Hapella Oy genomförde projektet, ESAELY / 0087 / 05.02.09 / 2015A, den 11 / 2015-12 / 2018 för att stödja företagets tillväxt på internationella marknader.
Projektet gav oss en fast grund för vår internationella tillväxt via nätverk och samarbetare.