Breathe well. Feel better.

Lindring för andningssvårigheter

Andningssvårigheter kan ha många orsaker, som till exempel irritation som orsakas av allergener eller luftföroreningar, slembildning eller förkylning som typiskt ett par gånger om året täpper till dina övre luftvägar.

Andning mot andningsmotstånd har konstaterats minska täpptheten i luftvägarna, eftersom den vidgar luftvägarna och lossar slemmet. Dessutom fuktar den varma ångan dina slemhinnor och bidrar till att minska irritationen i luftvägarna. Tillsammans fungerar dessa metoder synergiskt och effektiverar varandra.

Klicka här för att se användarerfarenheter
Klicka här för att komma till webbshoppen


Åldrandets utmaningar


Andningskapaciteten avtar snabbt när man åldras. Det kommer sig ofta av att bröstkorgen stelnar och sjunker ihop. Andningen blir då ytligare och förlorar effekt. Bröstkorgen har förlorat sin flexibilitet, och mellangärdet fungerar inte som det brukade.

Effektiv andningsträning bidrar till att göra bröstkorgen flexiblare, och bidrar också till att mellangärdet fungerar bättre. Samtidigt ökar styrkan i andningsmuskulaturen. Du känner att du andas bättre, och att du även mår bättre. Det hjälper dig att orka i dina dagliga sysslor, som till exempel när du ska bära dina inköpskassar.

Många människor med svag andning på grund av ålderdom upplever WellO2:s verkningar som mycket positiva.

Klicka här för att se användarerfarenheter
Klicka här för att komma till webbshoppen

WellO2 som stöd för motion

Särskilt under träning i kallt och torrt väder utsätts luftvägarna för torr luft och ansträngning. Som en följd av detta kan luftvägarna torka och irriteras, och risken för luftvägsinfektioner ökar.

Forskningen visar att andningsträning mot andningsmotstånd förbättrar såväl in- och utandningskraften som -uthålligheten. Samtidigt stärker andningsträningen dina djupt liggande magmuskler. Bättre muskelkondition i din andningsmuskulatur förbättrar såväl in- och utandningen som uthålligheten. Samtidigt utnyttjar kroppen energin effektivare, och andningsgaserna, koldioxiden och syret, ventileras effektivare om muskelkondition i andningsmuskulaturen är god. Det kan vara av avgörande betydelse när det är sekunder och millimetrar som avgör.

Många toppidrottare har upplevt nytta av att använda WellO2 eftersom den leder till att den belastning som uppstår vid ansträngning minskar, samtidigt som andningskraften ökar.

Klicka här för att se användarerfarenheter
Klicka här för att komma till webbshoppen


Röstvård


För många personer som behöver rösten mycket i sitt arbete är det av avgörande betydelse för att klara av jobbet att både rösten håller och att andningstekniken är korrekt.

Ångandning som vårdform för stämbanden mjukar upp och fuktar dem. Andningsträning mot andningsmotstånd övar upp just de muskler som krävs för att forma de olika ljuden.

WellO2-apparatens egenskaper är idealiska uttryckligen för röstanvändare, och de har upplevt att apparaten bidrar till att göra rösten mer hållbar och till att göra andningen djupare.

Klicka här för att se användarerfarenheter
Klicka här för att komma till webbshoppen

Begränsningar

WellO2 klassas inte som en apparat/utrustning för hälsovård. Den är endast avsedd för andningsträning.

Använd inte WellO2-apparaten om du har konstaterats ha, eller misstänks ha pneumothorax, trumhinneskada, färska sår i ansiktet, på bröstkorgen eller på magen.

Om du har något av följande ska du diskutera med en läkare innan du börjar använda apparaten:

o astma på väg att förvärras
o akut luftvägsinfektion med feber
o outredd eller långvarig andningssjukdom
o graviditet i slutskedet
o tendens att drabbas av näsblod
o svår hjärtsjukdom
o färsk infarkt eller blodpropp i lungan
o artäraneurysm
o mycket högt blodtryck
o epilepsi

kolmio