Breathe well. Feel better.

Historien om WellO2

 

Genast lättare att andas

Om andan inte går, kommer WellO2 hjälpa dig omedelbart. Det öppnar luftvägar, renar lungorna och minskar andningsvägsirritation. Regelbunden användning stärker lungorna.
WellO2 är en ny respirationsterapiapparat baserad på motståndad ångandning, dvs Welloandning.

Bland annat personer som lider av svag eller ytlig andning, personer som snarkar, äldre personer, personer som lider av dåligt luftkvalitet eller personer som använder rösten som ett verktyg i arbetet har nytta av apparaten.

Du hittar din närmaste WellO2 återförsäljare HÄR.

Mångsidigt och naturligt

WellO2 använder sig av en naturlig metod för att underlätta och effektivera andningen. Den är utrustad med ställbart andningsmotstånd lämpar den sig därför för olika syften. Det ställbara andningsmotståndet skapar mångsidiga möjligheter för att träna upp in- och utandningsmuskler. Samtidigt fungerar WellO2 som en effektiv ångandningsapparat.

WellO2 device

Med apparaten följer en stabil ansiktsmask som gör det möjligt att andas in varm ånga direkt i näsan och svalget. Lämplig temperatur på ångan ställer du enkelt själv in.

WellO2 nasal mask v2

Användarvänlig

WellO2 är planerad för hemmabruk och är därför lätt att använda. Konstruktionen med dubbla höljen garanterar en jämn ångproduktion och skyddar för hett vatten. Ställbar ångtemperatur och ställbart andningsmotstånd garanterar optimala förhållanden för andningsträning med apparaten för alla användare.
 
 
EU_EAKR_SV_vertical_20mm_rgbhavkraftEU_2014_2020_rgb