Breathe well. Feel better.

Vanlige spørsmål

Hvilket produkt er dette?

WellO2 er ett pusteapparat som hjelper på din allmenne velvære og som forbedrer og opprettholder kondisjonen av din pusteorganer.

Hvordan fungerer apparatet?

Det fungerer som ett redskap for dine pusteøvelser. Først begynner man med å puste ut gjennom apparatet for deretter å dra inn luft gjennom apparatet, som føres tilbake ned i lungene. Apparatet bremser ned luftstrømmen og produserer samtidig varm damp til luftveiene. Å puste med pustemotstand forsterker pusteorganene samtidig som den varme dampen utvider og fukter luftveiene. Apparatet jobber altså på flere forskjellige måter for å forbedre pusten og velværen, alt dette med ett og samme apparat.

Hvilken nytte har man av apparatet?

Det finnes mange måter å få nytte av WellO2 på. For det første økes pustekraften ved hjelp av att pustemuskulatoren forsterkes, som i sin tur forbedrer prestasjonen og gjør hverdagen lettere. For det andre utvider apparatet luftveiene og løser opp slim, noe som gjør att flere som har kroniske eller tilfeldige følelser av å være tett opplever att pusteproblemene blir lindrigere.For det tredje varmer og fukter dampen fra apparatet dine luftveier, noe som oftest føles behagelig. For personer som jobber med stemmen som ett verktøy, hjelper apparatet med å åpne og holde stemmen, samtidig som den forsterker musklene, noe som er viktige for å kunne lage lyder. Pusteøvelsene er en trenigsform som også styrker og holder kroppsmuskulaturen i god kondisjon. Derfor kan personer som mosjonerer aktivt få ekstra prestanda ved hjelp av behandlingen.

Hvorfor skal jeg kjøpe dette apparatet?

Det er sjelden att man fokuserer oppmerksomhet sin på pusten, kun ved tilfeller hvor noe avvikende forekommer. Pusten kan til tider eller ved lengre varighet bli svakere av flere forskjellige grunner. Alle mennesker får sesongsforkjølelser 1-3 ganger om året. Astma og emfysem forekommer i forskjellige land hos 5-10 % av befolkningen. Opp til 10% av verdens befolkning røyker. Svak pust på grunn av stillesittende eller dårlig ergonomi kan gjøre pusten ueffektiv. Å eldres leder ofte til svakere pust. Idrettsutøvere vil ha sterker pustemuskulatur. Dårlig inne- og uteluft kan tette til luftveiene. Hver familie kan altså finne flere grunner til å skaffe seg WellO2. Dessuten kan apparatet brukes av flere mennesker da den har utskiftbare deler og den har en rengjøringsfunksjon for å forbedre hygienen.

Hva er livstiden på WellO2?

Apparates livslengde kommer ann på hvor ofte den brukes, men ved intensiv bruk skal den holde i tre år. Vi gir en 2-års garanti på produktet, men det gjelder ikke for de delene som kommer med og som kan skiftes ut.

Hvor ofte skal man bruke WellO2?

Om man ønsker å øke sin pustekraft er det viktig att man bruker apparatet regelmessig, da pustemuskulaturen trenger øvelser akkurat som alle andre muskler. Om man er anpusten brukes apparatet ved behov. En treningsøkt tar generelt ca. 5-10 minutter og under denne tiden får man gjort 10-15 repetisjoner.

Hvordan fungerer WellO2?

Apparatet brukes til pusteøvelser. Man starter ved å puste ut gjennom apparatet for deretter å puste inn luft i lungene gjennom apparatet. Apparatet bremser pusten gjennom å skape pustemotstand og samtidig fører den varm damp ned i luftveiene. Å puste med pustemotstand forsterker pusteorganene samtidig som den varme dampen utvider og fukter luftveiene. Apparatet er altså utrustet med flere forskjellige metoder for å kunne forbedre pusten og øke velværen, alt dette med ett og samme apparat.

Finnes det bevis på att WellO2 hjelper?

De metodene som apparatets funksjoner bygger på har blitt vitenskaplig undersøkt på ett større nivå. Våre web-sider inneholder en sammenfattning av vitenskaplige artikkler som handler om pustetrening gjennom inn- og utåndning ved hjelp av pustemotstand. I følge disse undersøkelsene forsterkes pusten med pustemotstand både for inn- og utåndning, den bidrar til å løse opp slim som samles i luftveiene og den utvider luftveiene, forbedrer brystkorgens rørlighet og forbedrer blodsirkulasjonen i benene til personer med hjertesykdommer.
Dampinnhalering har i flere årtiender blitt brukt for å lindre tetthet.
De vitenskaplige bevisene for hvordan dampinnhalering fungerer er ennå ikke komplette, men den varme dampen kan eventuelt fungere forebyggende på forkjølelser og forkorte forkjølelsen, da høyere temperaturer minsker på virulensen på alle forkjølelsesvirus samtidig som den aktiverer produksjonen av cytokiner. Dampen fukter slimhinnene noe som bidrar til beskyttelse av virus og lindrer irritasjoner. En mer nøyaktig utredning av dampinnhaleringens virkninger krever mer vitenskaplig forskning.

Hva har andre brukere synes om WellO2?

Mange av personene som deltok i WellO2:s testgruppe opplevde att apparatet lindret deres pusteproblemer og de fortalt att apparatet hjelpte dem til å lettere kunne puste. Hos mange av dem ble også PEF-verdien forbedret(maksimal strømningshastighet ved utpustning) merkbart under den tiden de brukte apparatet. Andre effekter som ble notert hos testgruppen var blant annet att slimet løsnet mer fra luftveiene, att hvinende i pusten avtok, att søvnen ble bedre og att aktivitetsnivået økte. Det ble også konstantert att apparatet også bidro til en bedre pusteteknikk, dvs. å kunne puste dypere. Du kan lese hva de andre brukerene har synes om apparatet på blant annet bedriftens web-sider eller på deres Facebook sider.

Hvordan kan personer som bruker stemmen i jobben ha nytte av WellO2?

For sangere og andre som bruker stemmen som ett verktøy i jobben er det viktig å passe på stemmen og forsterke pusteorganene og muskulaturen rundt. En del av sangprestasjonen er også å kunne åpne stemmen tilstrekkelig. WellO2 er en effektiv trener og stemmeåpner. Varm damp gjør godt for stemmebåndene og utvider og fukter strupehodet.

Kald og tørr luft og mosjon

Når man begynner med mosjonsaktiviteter kjenner man fort den økende anstrengningen som syrebrist, noe som lett kan gi en følelse av det er for ”overmektig”. En liten oppvarmning med WellO2 før du stikker i vei på joggeturen, utvider fort dine luftveier og løser opp slim samtidig, noe som gjør pusten mye lettere. Varm damp roer ned og fukter dine pusteorganer og takket være dette irriteres man ikke så lett av den kalde luften.

Jeg lider av snorking og søvnapné. Kan WellO2 hjelpe meg?

De som har brukt WellO2 har rapportert færre apné- og snorkesymptomer, som viser seg å komme av att muskulaturen rundt strupehodet blir sterkere. Strupens tendens til å ”synke sammen” under søvnen minsker. Vi har derimot ingen vitenskaplige bevis for dette, men dette vil utforskes mer nøyaktig i senere undersøkelser.

Hvilken nytte kan de som røyker ha av apparatet?

WellO2 utvider luftveiene, noe som leder til att den dampen som pustes inn gjennom apparatet forbedrer de små luftrørene i lungene. Noe som i sin tur gjør pusten lettere. Dampen fukter luftrørene og gjør det letter for slimet i luftveiene å løsne. Detta kan man se blant annet på mindre hvinende pust og økt slimløsning.

Hvordan skiller seg apparatet fra en nebulisator, dvs. ett fuktende apparat som lager små dråper?

WellO2 produserer varm damp som ikke består av vanndråper, men av riktig damp som lages av varme og som man puster inn gjennom apparatet. Dampen er i prinsipp veldig finfordelt og består nesten kun av vann som blir finfordelt til vannmolekyler. Dampen transporteres slik veldig lett helt ned til de tynneste luftrørene med pusten for deretter å kondensere seg på luftrørenes kaldere vegger, på samme måte som dampen lager dråper på huden når man bader i badstuen.
Nebulisatorer er kun ment for bruk av legemiddelsdosering, og de produserer veldig lite fuktighet. De er altså egentlig ikke noen pusteapparater.

Har apparatet garanti?

Selvfølgelig, WellO2 har 24 måneders garanti.

Jeg lider av en alvorlig sykdom. Våger jeg å bruke apparatet?

Diskuter med din lege om du har noen av de følgende sykdommene:
Lungemfysem
Lungekollaps (pneumothorax)
Alvorlig hjertesykdom
Nylig hjerteinfarkt eller lungeemboli
Utposing på en pulsåre (aneurisme) i buk-, brystkorgs- eller ryggradsområdet
Nylig øyeoperert (f.eks. operasjon mot stær)
Nylig operert i brystkorgen eller i buken
Epilepsi
Plaget av neseblod
Gravid