Breathe well. Feel better.

Hvorfor skal man gjøre pusteøvelser?

En bra og effektiv pust er en av grunnreglene for en god helse. Våre pusteorgan blir under livets gang utsatt for en mengde prøvelser. Vi blir eldre, rører på oss mindre, røyker, blir utsatt for dårlig inne-og utehusklima og til og med en dårlig ergonomisk arbeidsstilling kan gjøre vår pust mindre effektiv og utilrekkelig for våre behov. Mosjon i alle former er bra for våre pusteorgan og det bidrar til en god helse, men av og til blir vi utsatt for situasjoner som krever en mer effektiv måte for å kunne holde våre pusteorgan i god form. Apparater for pusteøvelser er tilrettelagt for å kunne effektivt trene opp pustemuskulaturen og luftveiene. Forskjellige undersøkelser har påvist att trening av pustemuskulaturen øker tilførselen av oksygen og blodsirkulasjonen, forsterker inn- og utåndningen, senker stressnivået, bidrar til å kunne lære en om dyp pusteteknikk og forbedrer den allminnelige velværen. Særlig personer med svak pust, handikappede eller personer som lider av slim i luftveiene kan ha nytte av pusteøvelser.

Hvordan få til pustrteningen som en del av hverdagen?

Særlig for personer som lider av pusteproblemer skulle det være viktig å få kunne gjøre pusteøvelsene regelbundet. Ettersom å puste fungerer med hjelp av det samme musklene som den øvrige skjelettmuskulaturen, får man gode resultat kun ved hjelp av regelmessige øvelser. Øvelsene gjør musklener sterkere og mer utholdene. Det er også viktig å få ut den luften som blir igjen nede i luftveiene regelbundet, da dette leder til att både luftforurensning og irriterende emner som frigjørs fra cellene, samles i luftveiene, f.eks.forskjellige cellepartikler og histaminer. Det kan eventuelt forverre fortregninger i luftveiene og det spiller derfor en stor rolle å få ut denne luften for pusteorganenes totale helsetilstand.

Personer som holder på med idrett og mosjon har nytte av treningsprogram som er basert på regelmessige pusteøvelser, for å øke den maksimale pustekraften eller utholdenheten. Den maksimale pustekraften trenes opp ved hjelp av å bruke høyt pustemotstand, tilsvarende 60-80 % av den maksimale kraften. Utholdenhetstrening krever derimot hyppige repetisjoner med lavere pustemotstand, tilsvarende 20-40% av den maksimale pustekraften.

I tabellen nedenfor finner du referanseverdier for din egne pusteøvelser.

Vedlikeholdstrening betyr fram for alt å holde luftveiene i form. Mosjonstrening og konkurranseidrett, spesielt i kaldt og tørt vær, anstrenger luftveiene og da bidrar varm dampinnhalering med lavt pustemotstand til å fukte og varme opp luftveiene. Noen få åndetak før en prestasjon gjør luftveiene forberedt på å ta i mot de anstregningene, og etter prestasjonen gjør dampinnhaleringen det slik at luftveiene og pusten kommer seg raskere.

Ved normal bruk skal du alltid begynne øvelsene med det laveste motstandet (posisjon 0). Når apparatet er klar til bruk (se bruksanvisningen), start øvelsen ved å fylle opp lungene med luft for deretter å puste ut luften gjennom WellO2 i 10–15 sekunder. Pust jevnt og rolig. Pust deretter fritt noen ganger, og gjenta dette med en likedan utåndning. Repeter sekvensen noen ganger (3-10) ganger. Gjør deretter en lignende øvelse, men fyll nå lungene helt opp ved å dra pusten gjennomWellO2 i 10-15 sekunder, til lungene er helt fulle med luft. Hvil mellom repetisjonene, slik som du gjorde i den første øvelsen. Når du har kommet lenger i din trening, kan du gjøre øvelsene slik at du vekselvis puster både inn og ut gjennom apparatet. Pust inn 10-15 sekunder, og pust direkte ut i 10-15 sekunder. Repeter inn- og utåndningen i henhold til hva du klarer av og hvordan du føler deg. Ved normal bruk anbefaler vi 10-20 repetisjoner, og du behøver ikke å gjøre dem alle på en gang, man kan dele de opp i flere seksjoner. Husk at øvelsene får føles tunge, men de skal ikke forårsake smerte eller svimmelhet. Om du føler smerter under øvelsene skal du avslutte bruken av apparatet direkte og ta deretter kontakt med produsenten. Om du føler deg svimmel under øvelsene, skal du holde lengre pauser mellom repetisjonene.
Ettersom alle terapautiske hjelpemiddler krever att man bruker dem regelbundet for å oppnå effekt, anbefaler vi att du alltid har apparatet lett tilgjengelig. Oppbevar din WellO2 f.eks. på kjøkkenbordet eller ett lignende sted hvor du enkelt kan begynne å bruke apparatet. Dette kommer til å fremme din trening. Husk også på å holde apparatet rent. Det forlenger apparatets levetid og øker sikkerheten.

wello2-hoito


Litteratur

Tsai CF., Tsai JJ., 2001, Effectiveness of a positive expiratory pressure device in conjunction with beta2-agonist nebulization therapy for bronchial asthma., Journal of Microbiology, Immunology and Infection, Jun;34(2):92-6.

Alcoforado L. et al., 2013, Evaluation of lung function and deposition of aerosolized bronchodilators carried by heloix associated with positive expiratory pressure in stable asthmatics: A randomized clinical trial, Respiratory Medicine, 107: 1178-1185.

Christensen EF. et al., 1993, Inhaled beta 2-agonist and positive expiratory pressure in bronchial asthma. Influence on airway resistance and functional residual capacity., Chest, 104(4):1108-13.

França EE. et al., 2006, Nebulization associated with bi-level noninvasive ventilation: analysis of pulmonary radioaerosol deposition, Respiratory Medicine, 100(4): 721-8.

Frischknecht-Christensen E. et al., 1991, Treatment of bronchial asthma with terbutaline inhaled by conespacer combined with expiratory pressure mask., Chest, 100(2):317-321.

Singh M., 2013, Heated, humidified air for the common cold (Review)., Cochrane Database of Systematic Reviews , Issue 6. Art. No.: CD001728. DOI: 10.1002/14651858.CD001728.pub5.

Simasek M., Blandino D. A., 2007, Treatment of the common cold., American Family Physician, 75 (4), 515-520.

Conti C., De Marco P., Mastromarino P., Tomao P., Santoro A.M., 1999, Antiviral Effect of Hyperthermic Treatment in Rhinovirus Infection., Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 43(4): 822–829.

Tyrrell D., Barrow I., Arthur J., 1989, Local hyperthermia benefits natural and experimental common colds., British Medical Journal, 298:1280-3.

Ophir D., Elad Y., 1987, Effects of steam inhalation on nasal patency and nasal symptoms in patients with the common cold., American Journal of Otolaryngology, 3:149-53.

Yerushalmi A., Karman S., Lwoff A., 1982, Treatment of perennial allergic rhinitis by local hyperthermia., Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 79:4766-9.

HajGanbari B. et al., 2013, Effect of respiratory muscle training on performance in athletes: A systematic review with meta-analysis., Journal of Strength & Conditioning Research, 27(6): 1643–1663.

Jácome C., Marques A., 2014, Pulmonary rehabilitation for mild COPD: A systematic review., Respiratory Care, 59 (4): 588-594.

Aslan G.K., Nilgun Gurses H., Issever H., Kiyan E., 2014, Effects of respiratory muscle training on pulmonary functions in patients with slowly progressive neuromuscular disease: A randomized controlled trial., Clinical Rehabilitation, 28 (6):573-581.

Rodríguez I., Zenteno D., Manterola C., 2014, Effects of home-based respiratory muscle training in children and adolescents with chronic lung disease., Jornal Brasileiro de Pneumologia, 40 (6):626-633.

Driller M., Paton C., 2012, The effects of respiratory muscle training in highly-trained rowers., Journal of Exercise Physiology Online, 15 (6):93-102.

Roh H., Lee D., Lee S., Park J., 2012, Respiratory muscle training of pulmonary function for smokers and non-smokers., Journal of Physical Therapy Science, 24 (8), pp. 691-693.

Dall’Ago P. et al., 2006, Inspiratory muscle training in patients with heart failure and inspiratory muscle weakness., Journal of the American College of Cardiology, 47(4): 757-763.

Illi S.K. et al., 2012, Effect of respiratory muscle training on exercise performance in healthy individuals., Sports Medicine, 42 (8).

McConnell, A., 2013, Respiratory muscle training: Theory and practice., Book, ISBN 978-0-7020-5020-6.