Breathe well. Feel better.

Lindring for pustevansker

Det kan være mange årsaker til pustevansker, som for eksempel irritasjon på grunn av allergier eller luftforurensning, slimdannelser i luftveiene eller forkjølelse, noe som er typiskt å ha ett par ganger i året og som tetter til dine øvre luftveier.

Å puste ved hjelp av pustemotstand har konstantert å minske tetthet i luftveiene, da dette utvider luftveiene og løser opp slimet. Dessuten fukter den varme dampen dine slimhinner og bidrar til å miske risikoen for irritasjon i luftveiene. Kombinert fungerer disse metodene synergisk og effektivt med hverandre.

Klikk her for å se hvilke erfarenheter brukere har
Klikk her for å komme til web-butikken


Utfordringer ved alderdom


Pustekapasiteten avtar hurtig når man blir eldre. Dette kommer ofte av att brystkorgen stivner og synker sammen. Pusten blir da svakere og mister effekten. Brystkorgen har da mistet sin flekisbilitet, og mellomgulvet fungerer ikke lenger slik det brukte å gjøre.

Effektiv pusterening bidrar til å gjøre brystkorgen mer fleksibel, og forbedrer også mellomgulvets funksjon. Samtidig økes styrken i pustemuskulaturen. Du kjenner att du puster bedre, og att du også ha det bedre å være. Det hjelper deg med å orke med de daglige gjøremålene, som for eksempel å bære inn dine handleposer.

Mange mennesker med svak pust på grunn av alderdom opplever WellO2:s virkninger som veldig positive.

Klikk her for å se hvilke erfarenheter brukere har
Klikk her for å komme til web-butikken

WellO2 som støtte ved mosjon

Særlig under trening i kaldt og tørt vær, utsettes luftveiene for tørr luft og anstregninger. Som ett resultat av dette kan luftveiene tørke og bli irriterte, og risikoen for luftveisinfeksjoner økes.

Forskning viser att pustetrening med pustemotstand forbedrer både inn- og utåndningskraften så vel som utholdenheten. Samtidig forsterker pustetreningen dine dypt liggende magemuskler. Bedre muskelkondisjon i din pustemuskulatur forbedrer både inn- og utåndning så vel som utholdenheten. Samtidig utnytter kroppen energien mye mere effektivt, og avfallssoffene fra pusten vår, karbondioksid og syre, ventileres effektivere dersom muskelkondisjonen i pustemuskulaturen er god.

Mange toppiddrettsutøvere har opplevt stor nytte av å bruke WellO2 da den fører til att belastningen som oppstår ved anstregning minsker, samtidig som pustekraften øker.

Klikk her for å se hvilke erfarenheter brukere har
Klikk her for å komme til web-butikken


Behandling av stemmen


For mange personer som behøver stemmen mye i sin jobb, har det en avgjørende betydelse for å klare av jobben att både stemmen og pusten holder og att pusteteknikken er korrekt.

Dampinnåndning som behandling av stemmebåndene gjør at de mykner opp og att det holder dem fuktige. Pustetrening med pustemotstand øver derfor nettopp opp de musklene som kreves for å forme de forskjellige lydene.
WellO2-apparates egenskaper er idealiske for de som bruker stemmen i sin jobb, og de har opplevt att apparatet bidrar til å gjøre stemmen mer holdbar og til å få en dypere pust.

Klikk her for å se hvilke erfarenheter brukere har
Klikk her for å komme til web-butikken