Breathe well. Feel better.

Brukervillkår For Internettsidene

I disse brukervilkårene informerer vi om hvilke vilkår som gjelder for det materialet som publiseres på Hapella Oy sine internettsider. Hapella Oy har rett til å oppdatere disse vilkårene og å endre internettsidenes innehold uten å informere om dette på forhånd.

Ved bruken av disse web-sidene godtar du disse vilkårene, og forbinder deg dermed til å følge de lovene som gjelder og andre bestemmelser. All bruk av web-sidene er ulovlig dersom du ikke godkjenner disse vilkårene.

Ikke-Materielle Rettigheter

Web-plassens ikke-materielle rettigheter eies av Hapella Oy, eller av en annen definert separat instans. Alle rettigheter er forbeholdt i samtlige land.

Web-Sidenes Innehold

Den informasjonen som finnes på wed-sidene om sykdommer, helseproblem og behandling av disse, er kun ment som informasjon. Denne informasjonen kan under ingen omstendigheter erstatte råd og anbefalinger fra yrkesemennesker innenfor medisin. Diskuter alltid med legen din før du starter noen behandling basert på den informasjonen du finner på disse web-sidene.

Hapella Oy strever for att den informasjon du finner på disse web-sidene skal være korrekte og aktuelle. På tross av vår aktsomhet, kan vi dessverre ikke garantere for at web-sidene er eksakte og aktuelle.

Ansvarsfraskrivning

Vi strever for å forsikre om att våre web-sider fungerer kontinuerlig og korrekt i alle situasjoner, men vi kan ikke garantere for att web-sidene alltid vil være tilgjengelig eller att de fungerer uten problemer. Hapella Oy tar inget ansvar for direkte eller indirekte skader som kan oppstå av bruken eller brukshinder som gjelder web-sider eller andre elektroniske skader som kan oppstå i sambånd med dette.

Hapella Oy tar inget ansvar for virus fra web-sidene til kundens datasystem eller for annen skade på programvare. Hapella Oy tar heller ikke ansvar for direkte eller indirekte skade som skadet programvare kan forårsake, som nevnt ovenfor.

Vår bedrift kan ikke overvåke inneholdet på sider som er linket til tredje parti sine web-sider, og kan dermed ikke heller ta ansvar for nøyaktighet og og aktualitet av den informasjonen som måtte finnes på disse sidene. Linkene er kun ment som ett hjelpemdiddel, og disse linkene skal ikke tolkes som Hapella Oy´s støtte til de aktuelle linkede sidene.

Beskrivelse av databeskyttelsen »

EU – Försäkran om överensstämmelse »