Breathe well. Feel better.

Beskrivelse av databeskyttelsen til Hapella Oy´s kunderegister

Databeskyttelsesloven ifølge loven som gjelder personinformasjon (spesielt loven om personsinformasjon 523/1999, 10 og 24§)
(beskrivelsen er oppdatert 16.10.2019)

1. Registreringsanvarlig

Hapella Oy
Fo-nummer: 1627355-6
Microkatu 1 (PL 1188), 70210 Kuopio, FINLAND
Telefon: 010 5837 966 (pris 8,35 c + 16,69 c/min)

2. Registreringsansvarliges kontaktinformasjon

Arja Ahvenniemi / Petri Remes
Hapella Oy
Telefon: 010 5837 966 (pris 8,35 c + 16,69 c/min)
e-post: info@wello2.com

3. Registeres navn

Kunderegisteret baserer seg på kundeforhold samt andre relevante forhold med Hapella Oy (“Hapella´s kunderegister”)

4. Registerets formål

Direkte digital markedsføring, leveranser av produkter og tjenester, utvikling av aktiviteter, gjennomføring av studier samt informasjon med f.eks. nyhetsbrev.

5. Registerets informasjonsinnhold

Navn, adresse, telefonnummer, e-post adresse og IP-adresse.

6. Regelmessige informasjonskilder

Personopplysningene samles som oftes inn i samarbeid med en bestilling eller registrering, eller ved ett senere tidspunkt ved kontakt fra kunden, samt informasjon som oppstår ved besøk på web-sidene, blant annet IP-adressen.

7. Utlevering og overføring av kontaktinformasjon

Vi verken selger, leier eller overfører identifiserte personopplysninger til tredje parti. Vi kan overføre kunders personopplysninger basert på krav fra myndighetene eller en annen instans, i sammenheng med den loven som gjelder. Vi kan overføre informasjon for vitenskaplige eller historiske forskninger under slike omstendigheter att informasjonen har blitt skrevet om, på denne måten kan ikke informasjonsobjektet identifiseres av dem.

8. Overføring av informasjon til EU eller EØS

Vi benytter oss av Facebook:s, Googles:s, LinkedIn:s og Twitter:s tjenester. Deres servere kan være plassert utenfor EU. Brukerene kan gjøre seg kjent med deres tjenester og vilkår på de respektives web-sider.

9. Prinsippene for registerets tausehetsplikt

Manuelt material
Manuelt innsamlet informasjon holdes innelåst i forvaring med begrenset tilgang.

Elektronisk material
Vi benytter oss av relevante tekniske og organisatoriske databeskyttelsesmiddel for å beskytte personopplysningene mot innsyn av uvedkommende, overførelse eller annen behandling av uvedkommende. Slike metoder består blant annet av brannmurer, krypteringsteknologi, sikre fasiliteter, relevante passeringskontroller, kontrolleret godkjenning av og overvåking av brukerrettigheter, krypteringsmetoder, instruksjoner til personalet som håndterer personopplysninger samt å velge underleverandører omsorgsfult.

10. Rett til innsyn

Kunden har rett til å få innsyn på den informasjonen som gjelder han/henne.

11. Rett til å kreve korrigering av opplysninger

Kunden har rett til å få slettet eller korrigere opplysninger som gjelder han/henne, med unntak av de opplysningene som baserer seg på gjeldene lover.

12. Øvrige rettigheter i henhold til håndtering av personopplysninger

Brukerene har rett til å forby overføring og håndtering av opplysninger til direkte reklame, distansesalg og annen direkte markedsføring, gjennom ved å ta kontakt med vår kundetjeneste.

Brukervillkår »