Breathe well. Feel better.

Helpotusta hengitysongelmiin

Hengitysvaikeuksiin voi olla monia syitä kuten allergeenien tai ilman epäpuhtauksien aiheuttama ärsytys, limaisuus tai flunssa, joka tukkeuttaa ylähengitysteitämme keskimäärin pari kertaa vuodessa.

Vastusteisen hengittämisen on todettu vähentävän ilmateiden tukkoisuutta, sillä se avaa hengitysteitä ja poistaa limaa. Lisäksi lämmin höyry kosteuttaa ilmateiden limakalvoja ja auttaa vähentämään ilmateiden ärsytystä. Yhdessä nämä menetelmät toimivat synergiassa tehostaen toistensa vaikutuksia.

Klikkaa tästä käyttäjien kokemuksiin
Klikkaa tästä verkkokauppaan


Ikääntymisen tuomat haasteet


Ikääntyessämme menetämme hengityskapasiteettiamme nopeasti. Se johtuu usein rintakehän jäykistymisestä ja painumisesta kasaan. Tällöin hengitys muuttuu pinnalliseksi ja tehottomaksi. Rintakehä ei jousta ja pallea ei toimi kuten aiemmin.

Tehokas hengitysharjoittelu tekee rintarangasta joustavamman ja auttaa myös palleaa toimimaan paremmin. Samalla hengityslihasten voima lisääntyy, tunnemme hengittävämme paremmin ja vointi paranee. Tämä auttaa jaksamaan arkisissa askareissa, kuten kauppakassien kantamisessa.

Monet ikääntymisen myötä heikosti hengittävät kokevat WellO2:n vaikutukset hyvin positiivina.

Klikkaa tästä käyttäjien kokemuksiin
Klikkaa tästä verkkokauppaan

WellO2 liikunnan tukena

Varsinkin kylmässä ja kuivassa ilmanalassa harjoittelevat altistavat ilmateitä kuivumiselle ja rasitukselle. Tästä voi olla seurauksena ilmateiden kuivumista, ärsytystä ja hengitystieinfektioriskin lisääntymistä.

Vastusteisella hengitysharjoittelulla voidaan tutkimusten mukaan parantaa ulos- ja sisäänhengitysvoimaa ja kestävyyttä. Samalla hengitysharjoittelu vahvistaa syviä vatsalihaksia. Parempi hengityslihasten kunto tehostaa kehon energiankulutusta ja kaasujenvaihtoa. Tällä voi olla ratkaiseva merkitys suorituskykyyn silloin, kun sekunnit tai millimetrit ratkaisevat.

Monet huippu-urheilijat ovatkin kokeneet WellO2 laitteen käytön hyödylliseksi, koska se vähentää ilmateiden kuormittamisesta aiheutuvaa rasitusta ja samalla lisää hengitysvoimaa.

Klikkaa tästä käyttäjien kokemuksiin
Klikkaa tästä verkkokauppaan


Äänen huolto


Monelle ammatissaan paljon ääntään käyttävälle äänen kestävyys ja oikea hengitystekniikka ovat ammatin harjoittamiselle ensiarvoisen tärkeitä.

Äänihuulten huollossa lämpimän höyryn hengittäminen pehmentää ja kosteuttaa äänihuulia. Vastusteinen hengittäminen harjoittaa äänenmuodostukseen tarvittavia lihaksia.

WellO2 laitteen ominaisuudet ovat ideaaliset juuri äänenkäyttäjille, jotka ovat kokeneet laitteen parantavan äänen kestävyyttä ja tuovan hengitykseen lisää syvyyttä.

Klikkaa tästä käyttäjien kokemuksiin
Klikkaa tästä verkkokauppaan